Συνταξιοδοτικό

Ζώντας σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας, με την απαισιοδοξία να χαρακτηρίζει διεθνώς την πορεία των συντάξεων των κοινωνικών ταμείων, όλοι μας νοιώθουμε, περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη να προγραμματίσουμε τη σύνταξη μας με σιγουριά και εγγυήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται Σε όσους βρίσκονται σε παραγωγική  ηλικία και επιθυμούν να αποταμιεύουν μέρος από τα διαθέσιμα εισοδήματά τους, έτσι ώστε όταν φτάσουν στην ηλικία της συνταξιοδότησης να μπορέσουν να συμπληρώσουν αποτελεσματικά την σύνταξη της κοινωνικής ασφάλισης.

Τι παρέχει

 

  • Εγγυημένη απόδοση 3,35% στο λογαριασμό σας για όλη την διάρκεια του προγράμματος.
  • Ασφαλιστική κάλυψη απαλλαγής καταβολής ασφαλίστρων λόγω μόνιμης ολικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια.
  • Πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για την πορεία του λογαριασμού αποταμιεύσεως.
  • Ισόβια μηνιαία σύνταξη στην ηλικία και στο ποσό που εσείς επιλέγετε, εφάπαξ ή και τα δύο.
  • Εγγύηση εξακολουθήσεως πληρωμής της μηνιαίας σύνταξης στον ή στη σύζυγο ή στους δικαιούχους για 5, 10 έτη ή ακόμη και ισοβίως
  • Ευελιξία στην επιλογή του ύψους και της συχνότητας καταβολής αλλά και δυνατότητα έκτακτων καταβολών.
  • Προστασία της αγοραστικής αξίας των χρημάτων σας με την επιλογή της αυτόματης αναπροσαρμογής σύμφωνα με τον πληθωρισμό.
  • Επαγγελματική διαχείριση για αποτελεσματική και ασφαλή αποταμίευση.
  • Δυνατότητα συνδυασμού με παροχές νοσοκομειακής περιθάλψεως, καλύψεις ανικανότητας, απώλειας εισοδήματος κ.ο.κ.
  • Φορολογικά πλεονεκτήματα για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.