Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Με την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας καλύπτονται όλα τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα που θα γίνουν σε περίπτωση που διεκδικήσετε αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς που σας προξένησε κάποιος τρίτος, ή να υπερασπίσετε τα δικαιώματα σας σε δίκη εναντίον σας ή να αναζητήσετε νομική συμβουλή για την δύσκολη θέση που περιήλθατε από ένα λάθος σας ή παράλειψή σας.

Η κάλυψη της Νομικής Προστασίας αποζημιώνει για τον ασφαλισμένο για τα έξοδα που θα κάνει για να υπερασπιστεί ή να διεκδικήσει μια υπόθεσή του, που ενδεικτικά μπορεί να είναι:

  • Αμοιβές Δικηγόρων
  • Δικαστικά Έξοδα
  • Άλλες Αμοιβές (Δικαστικών Επιμελητών, Πραγματογνωμόνων)
  • Έξοδα Μαρτύρων, Χαρτόσημα, Τέλη
  • Άλλες Δικαστικές Δαπάνες

Νομική Προστασία Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων

Τι καλύπτει: Καλύπτει τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ή τον ελεύθερο επαγγελματία καθώς και τους απασχολουμένους στην επιχείρηση κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, για αδικοπραξίες τρίτων προς την επιχείρηση ή τον επαγγελματία, για εργατοϋπαλληλικές διαφορές, για διαφορές μισθωμάτων, για υπεράσπιση ή διεκδίκηση σε διαφορές με Δημόσιους Οργανισμούς, για ποινική υπεράσπιση σε δικαστήρια καθώς και για νομική διεκδίκηση οικονομικών απαιτήσεων από ακάλυπτες επιταγές, γραμμάτια ή ανεξόφλητα τιμολόγια. Επαγγελματίες οι οποίοι ένα σφάλμα στο επάγγελμα τους μπορεί να έχει και ποινικές συνέπειες (π.χ γιατροί, οδηγοί, φαρμακοποιοί) ή επαγγελματίες που συχνά διεκδικούν νομικά απλήρωτα τιμολόγια βρίσκουν με αυτή την ασφάλιση έναν πολύτιμο αρωγό στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.