Επενδυτικό

Κάποια στιγμή στη ζωή σας έχετε την ανάγκη να εξασφαλίσετε ένα πιο ασφαλές μέλλον. Είναι μια ανάγκη που δημιουργείται και από το γεγονός ότι το μέλλον είναι απρόβλεπτο, αλλά και από το συναίσθημα της ηρεμίας και της ασφάλειας που θέλετε να απολαμβάνετε εσείς μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

H U.I.S. απευθύνεται σε εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο, το οποίο μελλοντικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλυφθεί ένας οικονομικός στόχος, όπως: ένα εφάπαξ ποσό, ένα επιπλέον εισόδημα την περίοδο της συνταξιοδότησης, ένα κεφάλαιο για τις σπουδές των παιδιών σας.

H U.I.S. σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες σας προτείνει επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα υψηλών αποδόσεων.