Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων

Με τις Ασφαλίσεις Μεταφορών, ο ασφαλισμένος μπορεί να καλύψει τα εμπορεύματα του που μεταφέρονται με πλοίο, αεροπλάνο, όχημα ή άλλο μέσο ή με συνδυασμό αυτών των μέσων.

Η U.I.S. ασφαλίζει τα πάσης φύσεως μεταφερόμενα προϊόντα, εμπορεύματα, διάφορα αντικείμενα κ.λ.π. που εισάγονται, εξάγονται ή διακινούνται στο εσωτερικό με τα ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προϊόντα που σας παρέχει.
Η ασφάλιση γίνεται με βάση τις διεθνείς ρήτρες Α, Β, C .

Σε ποιους απευθύνεται: Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που εισάγουν, εξάγουν ή διακινούν στο εσωτερικό της χώρας εμπορεύματα. Επίσης ενδιαφέρει τόσο τους επαγγελματίες μεταφορείς όσο και τους διαμεταφορείς για την κάλυψη της ευθύνης τους.

Τι καλύπτει

ΡΗΤΡΑ C (Institute Cargo Clauses C)

Καλύπτονται ζημιές που θα υποστεί το φορτίο από:

 • Πυρκαγιά ή Έκρηξη
 • Προσάραξη, Βύθιση ή Ανατροπή πλοίου.
 • Αναποδογύρισμα ή Εκτροχιασμό του χερσαίου μεταφορικού μέσου.
 • Σύγκρουση ή Επαφή πλοίου η του μεταφορικού μέσου με εξωτερικό αντικείμενο εκτός από το νερό.
 • Την Εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγής.
 • Τη Θεληματική Ρίψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα στη προσπάθεια διάσωσης του πλοίου και του υπολοίπου φορτίου

ΡΗΤΡΑ Β (Institute Cargo Clauses Β)

Καλύπτονται ζημιές που θα υποστεί το φορτίο για τους κινδύνους που καλύπτει η ΡΗΤΡΑ C και επιπλέον από:

 • Σεισμό
 • Παράσυρση του εμπορεύματος από τα κύματα.
 • Εισροή νερών στο πλοίο.
 • Ολική απώλεια του φορτίου κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης.

ΡΗΤΡΑ Α (Institute Cargo Clauses Α)

Με τη ρήτρα αυτή, η οποία αποκαλείται ALL RISKS, καλύπτονται τα εμπορεύματα από όλους τους κινδύνους εκτός από αυτούς που αναφέρονται στις εξαιρέσεις που έτσι κι αλλιώς δεν είναι ασφαλίσιμοι.
Στις παραπάνω ρήτρες μπορούν να προστεθούν και οι συμπληρωματικές ρήτρες:

 • Ρήτρα κατά Κινδύνων Πολέμου
 • Ρήτρα κατά Κινδύνων Απεργιών