Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Οι καλύψεις  για τα Φωτοβολταϊκά συστήματα περιλαμβάνουν ενδεικτικά κινδύνους όπως:

 • Πυρκαγιά, άμεση πτώση κεραυνού
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλος Βλάβη
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημία πυρκαγιάς/έκρηξης λόγω Βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Ζημία λόγω Βραχυκυκλώματος, (ζημία ιδίου βραχυκυκλωθέντος μηχανήματος) υπέρτασης, επαγωγικών ρευμάτων, μηχανημάτων και Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα
 • Χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
 • Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή ληστεία, ζημίες στον εξοπλισμό
 • Απομάκρυνση συντριμμάτων
 • Εξοδα/αμοιβές αρχιτεκτόνων
 • Νόμιμη Αστική Ευθύνη έναντι Γειτόνων ή/και τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς και/ή έκρηξης

Επιπλέον, προαιρετικά περιλαμβάνονται οι παρακάτω καλύψεις:

 • Σεισμός και/ή πυρκαγιά εκ Σεισμού
 • Απώλεια κερδών
 • Πλήρης κάλυψη Μηχανικών Βλαβών και απώλειας κερδών λόγω των Μηχανικών Βλαβών
 • Γενική Αστική Ευθύνη

Για Φωτοβολταϊκά αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ  προσφέρεται ασφάλιση σύμφωνα με τις ατομικές σας ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του κινδύνου.