Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος

Το εισόδημα μπορεί να διακοπεί απρόσμενα από διάφορες αιτίες. Οι πιο συχνές αιτίες διακοπής του εισοδήματος είναι τα ατυχήματα που συμβαίνουν στην εργασία, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στα σπορ.

Η U.I.S προσπαθώντας να προσαρμοστεί στα δικά σας μέτρα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, τόσο όσον αφορά ύψος ασφαλιστικής προστασίας όσο και συνδυασμό παροχών σας προτείνει σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος.

Σε ποιους απευθύνεται: Σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς που κάνουν επικίνδυνο επάγγελμα π.χ. Αστυνομικοί, Πυροσβέστες, Εργάτες, Αυτοκινητιστές κ.α.

Τι καλύπτει: Επιλέγοντας την παροχή αυτή εξασφαλίζεσθε εσείς και ο/η σύζυγός σας με μεγάλα κεφάλαια αποζημιώσεως στις περιπτώσεις:

  • Πρόσκαιρων Σωματικών Βλαβών, όταν το άτομο που υποστεί ατύχημα κριθεί ότι είναι προσωρινά ολικά ή μερικά ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία ή για ενασχόληση και έχει τεθεί υπό ιατρική θεραπεία ή παρακολούθηση ή ευρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.
  • Μόνιμων Σωματικών Βλαβών, όταν το άτομο που υποστεί ατύχημα καταστεί μόνιμα ολικά ή μερικά ανίκανο για να ασκεί το επάγγελμά του για το οποίο έχει την ανάλογη πείρα , εξειδίκευση και μόρφωση.
  • Απώλειας Ζωής από ατύχημα
  • Ιατροφαρμακευτικών Εξόδων συνεπεία ατυχήματος

Προβλέπεται Διπλασιασμός της Αποζημιώσεως:

Εάν το ατύχημα συμβεί ενόσω ο ασφαλισμένος βρίσκετε σε δημόσιο κτήριο, ανελκυστήρα, μέσο μαζικής μεταφοράς (λεωφορείο, τρένο, ταξί ή αεροπλάνο) καθώς και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που τυχόν συμβεί, είτε οδηγώντας ο ίδιος, είτε ως πεζός.
Εάν υπάρξει απώλεια εισοδήματος λόγω Πρόσκαιρης Ολικής / Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα.