Ασφάλιση Κατοικίας

Το σπίτι είναι χώρος πολύτιμος, μοναδικός, ανεκτίμητος.

Όμως οι κίνδυνοι που το απειλούν, είναι δυστυχώς πολλοί γι’ αυτό το λόγο η ασφάλιση της κατοικίας είναι σημαντική υπόθεση και ευθύνη του καθενός.
Για την αντιμετώπιση όλων των πιθανών κινδύνων και την αποτελεσματική προστασία της κατοικίας σας, η U.I.S. σας προσφέρει τα πιο ολοκληρωμένα, σύγχρονα και οικονομικά προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που είναι διαθέσιμα στην ασφαλιστική αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται: Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατοικιών και διαμερισμάτων, καθώς και σε ενοικιαστές που ενδιαφέρονται να ασφαλίσουν είτε το περιεχόμενο της κατοικίας τους, είτε το κτίριο για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Τι καλύπτει: Το Ασφαλιστήριο Κατοικίας περιλαμβάνει ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω καλύψεις:

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση Κεραυνού
 • Έκρηξη (Φυσική – Χημική)
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πυρκαγιά από Δάσος
 • Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς
 • Έξοδα Κατεδάφισης – Εκκαθάρισης – Απομάκρυνσης Ερειπίων
 • Θραύση – Διάρρηξη Σωληνώσεων
 • Ζημιές στην Οικοδομή
 • Συνεπεία Διάρρηξης με σκοπό τη Κλοπή
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Θύελλα – Καταιγίδα – Πλημμύρα – Χιόνι – Παγετό
 • Αστική Ευθύνη από Διαρροή Ύδατος
 • Έξοδα Άντλησης Υδάτων
 • Πολιτικές Ταραχές
 • Κακόβουλη Ενέργεια
 • Ιδίες Ζημίες Λέβητα Κεντρικής Θέρμανσης
 • Απώλεια Ενοικίου
 • Απώλεια Περιεχομένου συνεπεία Διάρρηξης
 • Ληστεία Μετρητών και Τραπεζικών Επιταγών
 • Θραύση Υαλοπινάκων – Παραθύρων
 • Ζημιές του Ηλεκτρικού Πίνακα και των Καλωδιώσεών του από Λέβητα
 • Έξοδα Μετακόμισης – Προσωρινής Μεταστέγασης Περιεχομένου
 • Έξοδα Ξενοδοχείου
 • Παροχή Ασφαλιστικής Κάλυψης του Περιεχομένου στη Προσωρινή Διεύθυνση
 • Πτώση Δέντρων

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Κάλυψη Σεισμού
 • Υπηρεσία Αποστολής Τεχνικών
 • Κάλυψη Έργων Τέχνης
 • Κάλυψη Κοσμημάτων – Χρημάτων εντός Χρηματοκιβωτίου