Ασφάλιση Επιχείρησης

Η επιχείρηση σας που αποκτήσατε με πολύ κόπο είναι εκτεθειμένη καθημερινά σε πολλούς και απρόβλεπτους κινδύνους.

Εξασφαλίστε το μέλλον της από κάθε κίνδυνο με τα προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικών χώρων που σας προτείνει η U.I.S. και που ανταποκρίνονται απόλυτα στις πραγματικές ανάγκες μιας επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται: Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αλλά και στους ενοικιαστές γραφείων, καταστημάτων, αποθηκών, βιοτεχνιών που επιθυμούν εξασφάλιση από κάθε πιθανό κίνδυνο με χαμηλό κόστος.

Τι καλύπτει:

 • Φωτιά – Πτώση Κεραυνού
 • Έκρηξη
 • Πτώση Αεροσκαφών
 • Κάλυψη Φωτιάς από Δάσος
 • Κάλυψη Εξόδων Κατεδάφισης Ερειπίων, Εκκαθάρισης και Μεταφοράς Υπολειμμάτων-Συντριμμάτων
 • Ζημιές της Οικοδομής απο Κλοπή μετά από Διάρρηξη
 • Καταιγίδα – Θύελλα
 • Πλημμύρα
 • Χιόνι – Παγετός
 • Διάρρηξη, Υπερχείλιση Δεξαμενών και Σωληνώσεων
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Διαδηλώσεις, Οχλαγωγίες
 • Κακόβουλη Πράξη
 • Πρόσκρουση Οχήματος
 • Κάλυψη Ηλεκτρικών Βλαβών Μηχανημάτων και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Πτώση Δένδρων, Ηλεκτρικών ή Τηλεφωνικών Στύλων
 • Ζημιές από Καπνό
 • Θραύση Υαλοπινάκων
 • Θραύση Επιγραφών
 • Αλλοίωση Εμπορευμάτων
 • Κάλυψη Εξόδων Πυρόσβεσης
 • Κάλυψη Εξόδων Άντλησης Υδάτων
 • Κάλυψη Εξόδων Μελετών και Έκδοσης Αδειών
 • Φύλαξη Ασφαλισμένης Περιουσίας
 • Κάλυψη Εξόδων Προσωρινής Μεταστέγασης
 • Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία του Επαγγελματικού Χώρου
 • Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζόμενου από Μετάδοση Φωτιάς
 • Αστική Ευθύνη του Ασφαλιζομένου από Διαρροή Ύδατος
 • Ημερήσια Αποζημίωση λόγω Προσωρινής Διακοπής Εργασιών

Προαιρετικές Καλύψεις

 • Κλοπή Περιεχομένου μετά από Διάρρηξη
 • Κλοπή Χρημάτων (εντός χρηματοκιβωτίου η/ και ταμείου) συνέπεια Ληστείας
 • Σεισμός