Ασφάλιση Αυτοκινήτου

Η Ασφάλεια Αυτοκινήτου για Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων είναι υποχρεωτική από το νόμο και αφορά την ικανοποίηση απαιτήσεων αποζημιώσεων τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν κατά την κυκλοφορία του ασφαλιζόμενου αυτοκινήτου.

Η U.I.S σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους Αφαλιστικούς Ομίλους, έχει την δυνατότητα να σας προσφέρει (πέραν της υποχρεωτικής κάλυψης) και άλλες επιπρόσθετες καλύψεις (ποοαιρετικές) προσαρμόζοντας τες στις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Σε ποιους απευθύνεται: Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου απευθύνεται σε κάθε ιδιώτη ή επιχείρηση που είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε οχήματος που κινείται επί του εδάφους, με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως αριθμού τροχών.

Τι καλύπτει: Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου καλύπτει τις υποχρεωτικές καλύψεις:

 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων

Εκτός από τις υποχρεωτικές καλύψεις υπάρχουν και οι προαιρετικές καλύψεις:

 • Πυρκαγιάς από Οποιαδήποτε Αιτία
 • Τρομοκρατικών Ενεργειών
 • Ολικής Κλοπής Οχήματος
 • Ολικής και Μερικής Κλοπής Οχήματος
 • Αντικατάσταση Αυτοκινήτου σε περίπτωση Ολικής Κλοπής
 • Νομικής Προστασίας
 • Αστικής Ευθύνης Πυρός (Προς Τρίτους)
 • Αστικής Ευθύνης Μεταφερόμενου Οχήματος
 • Αστικής Ευθύνης Τρίτων εντός Φυλασσόμενων Χώρων
 • Ζημιές Ιδίου (Μικτή Ασφάλιση)
 • Κάλυψης Οδηγού
 • Κακόβουλες Βλάβες
 • Φυσικά Φαινόμενα
 • Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια
 • Φροντίδα Ατυχήματος
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Προστασία Β/Μ
 • Αστικής Ευθύνης από Ανασφάλιστο όχημα