Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

Η Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης καλύπτει την ευθύνη του επαγγέλματος σας αλλά και της επιχείρησης σας έναντι τρίτων και των πελατών σας.

Καλύπτει εσάς από το ενδεχόμενο να καταβάλλετε αποζημίωση σε τρίτους, εξαιτίας αμελούς συμπεριφοράς, λάθους, κ.λ.π. Φυσικά δεν καλύπτονται οι σκόπιμες ενέργειες δηλαδή αυτές που προέρχονται από δόλο του ασφαλισμένου.

Η U.I.S. θέλοντας να καλύψει τις ανάγκες σας για ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης σας προτείνει ολοκληρωμένα προγράμματα που ασφαλίζουν όλες τις δραστηριότητες σας, τόσο τις επαγγελματικές όσο και τις οικογενειακές.

Κατηγορίες Ασφαλιστικών Κινδύνων Αστικής Ευθύνης

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Αστική Ευθύνη Λειτουργίας Χώρων :

 • Οικιών
 • Καταστημάτων
 • Γραφείων
 • Κέντρων Διασκέδασης
 • Κινηματογράφων / Θεάτρων
 • Αστική Ευθύνη Ξενοδόχου
 • Αστική Ευθύνη Συντηρητών Ανελκυστήρων
 • Αστική Eυθύνη Τουριστικών Επιβατικών Πλοίων
 • Αστική Eυθύνη Φροντιστηρίων, Βρεφονηπιακών Σταθμών
 • Ιδιωτική – Οικογενειακή Ευθύνη
 • Αστική Ευθύνη Έργων
 • Αστική Ευθύνη Κατασκευαστών Οικοδομών
 • Αστική Eυθύνη Eργοδότη για πέραν του ΙΚΑ υποχρεώσεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (ενδεικτική αναφορά επαγγελμάτων)

 • Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
 • Ιατρών, Φαρμακοποιών
 • Αρχιτεκτόνων, Μηχανικών
 • Δικηγόρων
 • Λογιστών, Φοροτεχνικών, Ορκωτών Ελεγκτών
 • Κομμωτηρίων & Ινστιτούτων Αισθητικής
 • Μεσιτών Ασφαλίσεων

ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Ασφάλιση Ευθύνης Προϊόντος καλύπτει την ευθύνη της Ασφαλιζόμενης Επιχείρησης (Κατασκευαστή ή Εισαγωγέα) για τις συνέπειες που τυχόν θα προκαλέσει σε Καταναλωτή (Θάνατο, Σωματική Βλάβη ή Υλική Ζημιά) η Κατανάλωση ή η Χρήση Ελαττωματικού Προϊόντος που διέθεσε.