Ασφάλεια Νομικής Προστασίας

Με την ασφάλιση της Νομικής Προστασίας καλύπτονται όλα τα απαραίτητα δικαστικά έξοδα που θα γίνουν σε περίπτωση που διεκδικήσετε αποζημίωση για την αποκατάσταση της ζημιάς που σας προξένησε κάποιος τρίτος, ή να υπερασπίσετε τα δικαιώματα σας σε δίκη εναντίον σας ή να αναζητήσετε νομική συμβουλή για την δύσκολη θέση που περιήλθατε από ένα λάθος σας ή παράλειψή σας.

Η κάλυψη της Νομικής Προστασίας αποζημιώνει για τον ασφαλισμένο για τα έξοδα που θα κάνει για να υπερασπιστεί ή να διεκδικήσει μια υπόθεσή του, που ενδεικτικά μπορεί να είναι:

 • Αμοιβές Δικηγόρων
 • Δικαστικά Έξοδα
 • Άλλες Αμοιβές (Δικαστικών Επιμελητών, Πραγματογνωμόνων)
 • Έξοδα Μαρτύρων, Χαρτόσημα, Τέλη
 • Άλλες Δικαστικές Δαπάνες

Νομική Προστασία Οχήματος

Τι καλύπτει: Καλύπτει τον ιδιοκτήτη, τον οδηγό και τους επιβαίνοντες για διεκδίκηση αποζημιώσεων υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, για απόκρουση αντιστοίχων διεκδικήσεων, για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια σε περιπτώσεις τροχαίων παραβάσεων και για διεκδικήσεις που απορρέουν από συμβάσεις γύρω από το αυτοκίνητο, όπως διαφορά σε αγορά-πώληση, διαφορά με συνεργεία επισκευών, κ.λ.π.

Νομική Προστασία Οικογενείας

Τι καλύπτει

 • Τις διαφορές από συμβάσεις της καθημερινής ζωής όπως αγορές και πωλήσεις, επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια κ.ο.κ.
 • Toν ασφαλισμένο ή μέλη της οικογένειάς του όταν πρέπει να υπερασπίσουν τον εαυτό τους στα ποινικά δικαστήρια για απόκρουση κατηγοριών ποινικών, αστυνομικών και υγειονομικών παραβάσεων.
 • Τον ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογένειάς του όταν προκύψουν διαφορές με τον εργοδότη τους, είτε αυτές αφορούν διεκδίκηση είτε απόκρουση απαιτήσεων.
 • Τον ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογενείας του όταν προκύψουν διαφορές με τα ασφαλιστικά ταμεία, ή την ασφαλιστική του εταιρεία.
 • Τον ασφαλισμένο ή κάποιο μέλος της οικογενείας του όταν διεκδικεί από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρεία αποζημίωση για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
 • Τον ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογενείας του όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας.
 • Τον ασφαλισμένο ή τα μέλη της οικογενείας του στις μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας του ασφαλισμένου.

Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής

Τι καλύπτει: Καλύπτει τον ιδιοκτήτη, οδηγό και τους επιβαίνοντες για διεκδίκηση αποζημιώσεων, υλικών ζημιών ή σωματικών βλαβών, για απόκρουση αντιστοίχων διεκδικήσεων, για υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια σε περιπτώσεις λιμενικών παραβάσεων, για διεκδικήσεις που απορρέουν από συμβάσεις γύρω από το σκάφος, όπως διαφορά σε αγορά-πώληση, διαφορά με συνεργεία επισκευών, κ.λ.π.